HSN

HSN

 

HSN系列顶针规格


HSN8001 (HSN80 1-10) / HSN1001 (HSN100 1-10) / HSN8002 (HSN80 1-20) / HSN1002 (HSN100 2-10)

 

HSN系列顶针特点


精度达到0.005毫米。
2个双列滚柱轴承以及鼓形滚柱轴承支撑顶尖的初始载荷。
顶尖头硬度达到HRC60±2.
硬化的顶尖头和顶尖体具有超强的强度和刚度,以及持久的寿命。

 

HSN系列顶针规格书


HSN

 
言为精机
主轴配件进口商
021-6863-0088
 
QQ