TNC

TNC

 

TNC系列顶针规格


062003(3TNC) / 062004(4TNC) / 062005(5TNC) / 062006(6TNC) / 062007(7TNC 5(t)) / 062008(7TNC (10t))

 

TNC系列顶针特点


精度达到0.003毫米。
适用于普通车床和数控车床。
顶尖头硬度达到HRC60±2。
内部包含滚锥轴承,止推轴承和滚针轴承。
需要时便于修理。
 

 

TNC系列顶针规格书


TNC
 
言为精机
主轴配件进口商
021-6863-0088
 
QQ